Panasonic NAFD11XR1LV

9.490.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NAFD11XR1LV is 9.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    11.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

05 Nov 10 Thg1 16 Mar 21 Thg5 26 Jul 30 Thg9 05 Dec 08 Thg2 15 Apr $12740500 $11990400 $11240300 $10490200 $9740100 $8990000
05 Nov 10 Thg1 16 Mar 21 Thg5 26 Jul 30 Thg9 05 Dec 08 Thg2 15 Apr $12740500 $11990400 $11240300 $10490200 $9740100 $8990000
05 Nov 16 Mar 26 Jul 05 Dec 15 Apr $12740500 $11990400 $11240300 $10490200 $9740100 $8990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X