Panasonic NAFD10VR1BV

11.990.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NAFD10VR1BV is 11.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

05 Nov 13 Thg1 22 Mar 30 Thg5 07 Aug 15 Thg10 23 Dec 02 Thg3 11 May $12870500 $11990400 $11110300 $10230200 $9350100 $8470000
05 Nov 13 Thg1 22 Mar 30 Thg5 07 Aug 15 Thg10 23 Dec 02 Thg3 11 May $12870500 $11990400 $11110300 $10230200 $9350100 $8470000
05 Nov 22 Mar 07 Aug 23 Dec 11 May $12870500 $11990400 $11110300 $10230200 $9350100 $8470000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X