Panasonic NAF90V5LMX

6.270.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NAF90V5LMX is 6.270.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

27 Dec 06 Thg3 15 May 24 Thg7 02 Oct 11 Thg12 19 Feb 29 Thg4 08 Jul $9045500 $8490400 $7935300 $7380200 $6825100 $6270000
27 Dec 06 Thg3 15 May 24 Thg7 02 Oct 11 Thg12 19 Feb 29 Thg4 08 Jul $9045500 $8490400 $7935300 $7380200 $6825100 $6270000
27 Dec 15 May 02 Oct 19 Feb 08 Jul $9045500 $8490400 $7935300 $7380200 $6825100 $6270000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X