Panasonic NAF80VS9GRV

5.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NAF80VS9GRV is 5.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    8.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $6415500 $5990400 $5565300 $5140200 $4715100 $4290000
01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $6415500 $5990400 $5565300 $5140200 $4715100 $4290000
01 Nov 19 Mar 05 Aug 22 Dec 11 May $6415500 $5990400 $5565300 $5140200 $4715100 $4290000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X