Panasonic NAF76VS9HRV

★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    7.6 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

22 Nov 23 Thg1 25 Mar 26 Thg5 27 Jul 27 Thg9 28 Nov 29 Thg1 02 Apr $4615500 $4390400 $4165300 $3940200 $3715100 $3490000
22 Nov 23 Thg1 25 Mar 26 Thg5 27 Jul 27 Thg9 28 Nov 29 Thg1 02 Apr $4615500 $4390400 $4165300 $3940200 $3715100 $3490000
22 Nov 25 Mar 27 Jul 28 Nov 02 Apr $4615500 $4390400 $4165300 $3940200 $3715100 $3490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X