Panasonic NA-V95FX2BVT

14.890.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NA-V95FX2BVT is 14.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 May 02 Thg6 09 Jun 16 Thg6 23 Jun 30 Thg6 07 Jul 13 Thg7 20 Jul $18585500 $17490400 $16395300 $15300200 $14205100 $13110000
26 May 02 Thg6 09 Jun 16 Thg6 23 Jun 30 Thg6 07 Jul 13 Thg7 20 Jul $18585500 $17490400 $16395300 $15300200 $14205100 $13110000
26 May 09 Jun 23 Jun 07 Jul 20 Jul $18585500 $17490400 $16395300 $15300200 $14205100 $13110000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X