Panasonic NA-FD95X1LRV

8.730.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NA-FD95X1LRV is 8.730.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

27 May 03 Thg6 10 Jun 17 Thg6 24 Jun 01 Thg7 08 Jul 14 Thg7 20 Jul $9280500 $9090400 $8900300 $8710200 $8520100 $8330000
27 May 03 Thg6 10 Jun 17 Thg6 24 Jun 01 Thg7 08 Jul 14 Thg7 20 Jul $9280500 $9090400 $8900300 $8710200 $8520100 $8330000
27 May 10 Jun 24 Jun 08 Jul 20 Jul $9280500 $9090400 $8900300 $8710200 $8520100 $8330000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X