Panasonic MXM200

499.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic MXM200 is 499.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Power

  • Điện áp
    450 W

Product info

Show more ∨

Price Trend

07 Nov 15 Thg1 25 Mar 02 Thg6 11 Aug 19 Thg10 28 Dec 08 Thg3 17 May $1001500 $890200 $778900 $667600 $556300 $445000
07 Nov 15 Thg1 25 Mar 02 Thg6 11 Aug 19 Thg10 28 Dec 08 Thg3 17 May $1001500 $890200 $778900 $667600 $556300 $445000
07 Nov 25 Mar 11 Aug 28 Dec 17 May $1001500 $890200 $778900 $667600 $556300 $445000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X