Panasonic MXM200

599.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic MXM200 is 599.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Power

  • Điện áp
    450 W

Product info

Show more ∨

Price Trend

07 Nov 11 Thg1 16 Mar 20 Thg5 24 Jul 27 Thg9 01 Dec 03 Thg2 09 Apr $1001500 $890200 $778900 $667600 $556300 $445000
07 Nov 11 Thg1 16 Mar 20 Thg5 24 Jul 27 Thg9 01 Dec 03 Thg2 09 Apr $1001500 $890200 $778900 $667600 $556300 $445000
07 Nov 16 Mar 24 Jul 01 Dec 09 Apr $1001500 $890200 $778900 $667600 $556300 $445000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X