Panasonic MXGX1561

1.011.000Đ - 1.250.000Đ từ 4 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Panasonic
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    450w W

Product info

X