Panasonic MKF800

Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    1000 W

Material & Design

  • Màu
    Aluminium, Black, Silver

Capacity

  • Bowl Capacity
    2.5 L

Product info

X