Panasonic MKF300

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    1000 W

Capacity

  • Bowl Capacity
    2.5 L

Product info

X