Panasonic MCCL779

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Design

  • Dust capacity
    2 L
  • Màu
    Metallic Red

Product info

X