Panasonic MCCG373

2.062.000Đ - 2.280.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Panasonic
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Design

  • Dust capacity
    1.4 L

Product info

X