Panasonic F308NH

2.419.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic F308NH is 2.419.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

01 Nov 10 Thg1 21 Mar 30 Thg5 09 Aug 18 Thg10 28 Dec 07 Thg3 16 May $3084500 $2790400 $2496300 $2202200 $1908100 $1614000
01 Nov 10 Thg1 21 Mar 30 Thg5 09 Aug 18 Thg10 28 Dec 07 Thg3 16 May $3084500 $2790400 $2496300 $2202200 $1908100 $1614000
01 Nov 21 Mar 09 Aug 28 Dec 16 May $3084500 $2790400 $2496300 $2202200 $1908100 $1614000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X