Panasonic F307KH

1.990.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic F307KH is 1.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

02 Nov 17 Thg1 03 Apr 18 Thg6 03 Sep 18 Thg11 03 Feb 20 Thg4 06 Jul $2690500 $2550400 $2410300 $2270200 $2130100 $1990000
02 Nov 17 Thg1 03 Apr 18 Thg6 03 Sep 18 Thg11 03 Feb 20 Thg4 06 Jul $2690500 $2550400 $2410300 $2270200 $2130100 $1990000
02 Nov 03 Apr 03 Sep 03 Feb 06 Jul $2690500 $2550400 $2410300 $2270200 $2130100 $1990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X