Panasonic CU/CSU12TKH8

11.872.000Đ Từ Dien Maythien Hoa
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic CU/CSU12TKH8 is 11.872.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X