Panasonic CU/CS-YZ12WKH-8

15.690.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic CU/CS-YZ12WKH-8 is 15.690.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Product info

Price Trend

09 Jun 25 Thg7 10 Sep 26 Thg10 12 Dec 27 Thg1 15 Mar 30 Thg4 15 Jun $16015500 $15690400 $15365300 $15040200 $14715100 $14390000
09 Jun 25 Thg7 10 Sep 26 Thg10 12 Dec 27 Thg1 15 Mar 30 Thg4 15 Jun $16015500 $15690400 $15365300 $15040200 $14715100 $14390000
09 Jun 10 Sep 12 Dec 15 Mar 15 Jun $16015500 $15690400 $15365300 $15040200 $14715100 $14390000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X