Panasonic CU/CS-WPU12WKH-8M

12.890.000Đ - 13.890.000Đ Từ Dien Maythien Hoa
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic CU/CS-WPU12WKH-8M is 12.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X