Panasonic CU/CS-U12VKH-8

14.190.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic CU/CS-U12VKH-8 is 14.190.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

18 Mar 14 Thg5 10 Jul 05 Thg9 01 Nov 28 Thg12 23 Feb 20 Thg4 15 Jun $14680000 $14190400 $13700800 $13211200 $12721600 $12232000
18 Mar 14 Thg5 10 Jul 05 Thg9 01 Nov 28 Thg12 23 Feb 20 Thg4 15 Jun $14680000 $14190400 $13700800 $13211200 $12721600 $12232000
18 Mar 10 Jul 01 Nov 23 Feb 15 Jun $14680000 $14190400 $13700800 $13211200 $12721600 $12232000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X