Panasonic CSYZ9WKH8

12.790.000Đ - 12.990.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic CSYZ9WKH8 is 12.790.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Product info

Price Trend

07 Apr 15 Thg4 24 Apr 02 Thg5 11 May 19 Thg5 28 May 06 Thg6 15 Jun $12940500 $12790400 $12640300 $12490200 $12340100 $12190000
07 Apr 15 Thg4 24 Apr 02 Thg5 11 May 19 Thg5 28 May 06 Thg6 15 Jun $12940500 $12790400 $12640300 $12490200 $12340100 $12190000
07 Apr 24 Apr 11 May 28 May 15 Jun $12940500 $12790400 $12640300 $12490200 $12340100 $12190000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X