Panasonic CS-PU18WKH-8M

19.390.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic CS-PU18WKH-8M is 19.390.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Product info

Price Trend

07 Apr 15 Thg4 24 Apr 02 Thg5 11 May 19 Thg5 28 May 06 Thg6 15 Jun $19490500 $19390400 $19290300 $19190200 $19090100 $18990000
07 Apr 15 Thg4 24 Apr 02 Thg5 11 May 19 Thg5 28 May 06 Thg6 15 Jun $19490500 $19390400 $19290300 $19190200 $19090100 $18990000
07 Apr 24 Apr 11 May 28 May 15 Jun $19490500 $19390400 $19290300 $19190200 $19090100 $18990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X