Oster BPST02

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    600 W

Product info

X