Oster BLSTMM

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    250 W

Product info

X