Nokia 2720 Flip

Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Bộ nhớ

  • Bộ nhớ RAM
    4 GB

Product info

Điện thoại di động Nokia 2720 Flip Liên quan

X