Nokia 216 Dual

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Màn hình

  • Kích thước màn hình
    2.4 in

Product info

X