Nokia 105 (2019)

359.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Nokia
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Màn hình

  • Kích thước màn hình
    1.77 in

Product info

Show more ∨
X