Mitsubishi SRK13YL

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Features

  • Dung lượng làm mát
    3.5 kW

Features

  • Dung lượng làm mát
    3.5 kW

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X