Mitsubishi MRWX70CFV

99.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Mitsubishi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Mitsubishi MRWX70CFV is 99.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Multi Drawer
  • Dung lượng
    694 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

30 Jan 07 Thg2 16 Feb 24 Thg2 05 Mar 13 Thg3 22 Mar 30 Thg3 08 Apr $126525500 $119000400 $111475300 $103950200 $96425100 $88900000
30 Jan 07 Thg2 16 Feb 24 Thg2 05 Mar 13 Thg3 22 Mar 30 Thg3 08 Apr $126525500 $119000400 $111475300 $103950200 $96425100 $88900000
30 Jan 16 Feb 05 Mar 22 Mar 08 Apr $126525500 $119000400 $111475300 $103950200 $96425100 $88900000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X