Mitsubishi MRWX52DFV

64.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Mitsubishi
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Mitsubishi MRWX52DFV is 64.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Multi Drawer
  • Dung lượng
    506 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X