Mitsubishi MRWX52DFV

71.990.000Đ - 72.000.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Mitsubishi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Mitsubishi MRWX52DFV is 71.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Features

  • Loại
    Multi Drawer
  • Dung lượng
    506 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

02 Nov 06 Thg1 12 Mar 16 Thg5 21 Jul 24 Thg9 29 Nov 02 Thg2 08 Apr $74275500 $72000400 $69725300 $67450200 $65175100 $62900000
02 Nov 06 Thg1 12 Mar 16 Thg5 21 Jul 24 Thg9 29 Nov 02 Thg2 08 Apr $74275500 $72000400 $69725300 $67450200 $65175100 $62900000
02 Nov 12 Mar 21 Jul 29 Nov 08 Apr $74275500 $72000400 $69725300 $67450200 $65175100 $62900000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X