Mitsubishi MRWX52DBRV

71.990.000Đ - 72.000.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Mitsubishi
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Mitsubishi MRWX52DBRV is 71.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Features

  • Loại
    Multi Drawer
  • Dung lượng
    506 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

02 Nov 06 Thg1 12 Mar 16 Thg5 21 Jul 24 Thg9 29 Nov 02 Thg2 08 Apr $73775500 $72000400 $70225300 $68450200 $66675100 $64900000
02 Nov 06 Thg1 12 Mar 16 Thg5 21 Jul 24 Thg9 29 Nov 02 Thg2 08 Apr $73775500 $72000400 $70225300 $68450200 $66675100 $64900000
02 Nov 12 Mar 21 Jul 29 Nov 08 Apr $73775500 $72000400 $70225300 $68450200 $66675100 $64900000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X