Mitsubishi MRLX68EMGSL-V

33.000.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Mitsubishi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Mitsubishi MRLX68EMGSL-V is 33.000.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Dung lượng
    564 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

20 Jan 12 Thg3 03 May 24 Thg6 15 Aug 06 Thg10 27 Nov 17 Thg1 09 Mar $36628000 $34500400 $32372800 $30245200 $28117600 $25990000
20 Jan 12 Thg3 03 May 24 Thg6 15 Aug 06 Thg10 27 Nov 17 Thg1 09 Mar $36628000 $34500400 $32372800 $30245200 $28117600 $25990000
20 Jan 03 May 15 Aug 27 Nov 09 Mar $36628000 $34500400 $32372800 $30245200 $28117600 $25990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X