Mitsubishi MRFX43ENGBKV

12.400.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Mitsubishi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Mitsubishi MRFX43ENGBKV is 12.400.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Top Mount
  • Dung lượng
    344 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

02 Nov 10 Thg1 20 Mar 28 Thg5 06 Aug 14 Thg10 23 Dec 02 Thg3 11 May $12400030 $12400020 $12400010 $12400000 $12399990 $12399980
02 Nov 10 Thg1 20 Mar 28 Thg5 06 Aug 14 Thg10 23 Dec 02 Thg3 11 May $12400030 $12400020 $12400010 $12400000 $12399990 $12399980
02 Nov 20 Mar 06 Aug 23 Dec 11 May $12400030 $12400020 $12400010 $12400000 $12399990 $12399980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X