Mitsubishi MRCX46EJBRWV

15.900.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Mitsubishi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Mitsubishi MRCX46EJBRWV is 15.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Dung lượng
    358 L
  • Energy consumption
    372 kWh

Product info

Show more ∨

Price Trend

19 Jan 11 Thg3 02 May 23 Thg6 14 Aug 05 Thg10 26 Nov 16 Thg1 09 Mar $16328000 $15900400 $15472800 $15045200 $14617600 $14190000
19 Jan 11 Thg3 02 May 23 Thg6 14 Aug 05 Thg10 26 Nov 16 Thg1 09 Mar $16328000 $15900400 $15472800 $15045200 $14617600 $14190000
19 Jan 02 May 14 Aug 26 Nov 09 Mar $16328000 $15900400 $15472800 $15045200 $14617600 $14190000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X