Mistral MAC150R

2.990.000Đ Từ Dien Maythien Hoa
★★★★★
Nhà chế tạo: Mistral
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Mistral MAC150R is 2.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam. This model is among the most popular products in the Máy điều hòa & Bơm nhiệt category.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X