Midea MY12CH501

1.249.000Đ - 1.290.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Midea
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Midea MY12CH501 is 1.249.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X