Midea MJBP25

390.000Đ - 672.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Midea
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Midea MJBP25 is 390.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Product info

  • List date PriceMe
    3 Tháng Giêng 2019
  • Brand Category

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X