Midea MJBL45

590.000Đ - 650.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Midea
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

  • List date PriceMe
    15 Tháng Tám 2018
  • Brand Category
X