Midea MFK85-1401WK

7.990.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Midea
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Midea MFK85-1401WK is 7.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    8.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

03 Apr 31 Thg5 29 Jul 25 Thg9 23 Nov 20 Thg1 20 Mar 16 Thg5 13 Jul $9990500 $9490400 $8990300 $8490200 $7990100 $7490000
03 Apr 31 Thg5 29 Jul 25 Thg9 23 Nov 20 Thg1 20 Mar 16 Thg5 13 Jul $9990500 $9490400 $8990300 $8490200 $7990100 $7490000
03 Apr 29 Jul 23 Nov 20 Mar 13 Jul $9990500 $9490400 $8990300 $8490200 $7990100 $7490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X