Midea MEO25EX1

849.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Midea
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Midea MEO25EX1 is 849.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Volume
    25L L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X