Midea MBFZ4087

2.990.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Midea

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Midea MBFZ4087 is 2.990.000Đ inclusive of GST. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X