Midea HF-65TTY

1.390.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Midea
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Midea HF-65TTY is 1.390.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Total capacity
    60 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

30 Mar 08 Thg4 18 Apr 27 Thg4 07 May 16 Thg5 26 May 05 Thg6 15 Jun $1390030 $1390020 $1390010 $1390000 $1389990 $1389980
30 Mar 08 Thg4 18 Apr 27 Thg4 07 May 16 Thg5 26 May 05 Thg6 15 Jun $1390030 $1390020 $1390010 $1390000 $1389990 $1389980
30 Mar 18 Apr 07 May 26 May 15 Jun $1390030 $1390020 $1390010 $1390000 $1389990 $1389980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X