Midea FS40-18CB

227.000Đ - 790.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Midea
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Midea FS40-18CB is 227.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Product info

Price Trend

11 Jun 18 Thg7 24 Aug 30 Thg9 06 Nov 13 Thg12 19 Jan 24 Thg2 02 Apr $915500 $890400 $865300 $840200 $815100 $790000
11 Jun 18 Thg7 24 Aug 30 Thg9 06 Nov 13 Thg12 19 Jan 24 Thg2 02 Apr $915500 $890400 $865300 $840200 $815100 $790000
11 Jun 24 Aug 06 Nov 19 Jan 02 Apr $915500 $890400 $865300 $840200 $815100 $790000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X