Midea FS40-18CB

790.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Midea
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Midea FS40-18CB is 790.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

11 Jun 23 Thg7 03 Sep 15 Thg10 26 Nov 07 Thg1 18 Feb 31 Thg3 11 May $915500 $890400 $865300 $840200 $815100 $790000
11 Jun 23 Thg7 03 Sep 15 Thg10 26 Nov 07 Thg1 18 Feb 31 Thg3 11 May $915500 $890400 $865300 $840200 $815100 $790000
11 Jun 03 Sep 26 Nov 18 Feb 11 May $915500 $890400 $865300 $840200 $815100 $790000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X