Midea AC120-18AR

3.290.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Midea
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Midea AC120-18AR is 3.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

18 Mar 14 Thg5 11 Jul 06 Thg9 03 Nov 30 Thg12 26 Feb 24 Thg4 20 Jun $6890500 $6110400 $5330300 $4550200 $3770100 $2990000
18 Mar 14 Thg5 11 Jul 06 Thg9 03 Nov 30 Thg12 26 Feb 24 Thg4 20 Jun $6890500 $6110400 $5330300 $4550200 $3770100 $2990000
18 Mar 11 Jul 03 Nov 26 Feb 20 Jun $6890500 $6110400 $5330300 $4550200 $3770100 $2990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X