Micro Zenbos MZ-216

870.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Micro
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Micro Zenbos MZ-216 is 870.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

  • List date PriceMe
    10 Tháng Mười Hai 2019
  • Brand Category

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X