Lexar USB 3.0 JumpDrive V100 64GB

250.000Đ Từ Maingu Yen
★★★★★
Nhà chế tạo: Lexar
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Lexar USB 3.0 JumpDrive V100 64GB is 250.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

  • List date PriceMe
    30 Tháng Tư 2019
  • Brand Category

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X