Lenovo Tab E7 TB-71041 7in 1GB 8GB WiFi

Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Màn hình

  • Kích thước màn hình
    7 in

Product info

Show more ∨
X