Lacie P'9227 Porsche Design USB-C Mobile 2TB

4.170.000Đ Từ Maingu Yen
★★★★★
Nhà chế tạo: Lacie
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Lacie P'9227 Porsche Design USB-C Mobile 2TB is 4.170.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Lưu trữ

  • Dung lượng
    2048 GB

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X