LG V13API

12.030.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG V13API is 12.030.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

01 Nov 15 Thg1 30 Mar 13 Thg6 27 Aug 10 Thg11 24 Jan 08 Thg4 22 Jun $13540500 $12690400 $11840300 $10990200 $10140100 $9290000
01 Nov 15 Thg1 30 Mar 13 Thg6 27 Aug 10 Thg11 24 Jan 08 Thg4 22 Jun $13540500 $12690400 $11840300 $10990200 $10140100 $9290000
01 Nov 30 Mar 27 Aug 24 Jan 22 Jun $13540500 $12690400 $11840300 $10990200 $10140100 $9290000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X