LG T2555VS2M

9.890.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG T2555VS2M is 9.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    15.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 06 Thg1 12 Mar 17 Thg5 22 Jul 26 Thg9 01 Dec 04 Thg2 11 Apr $11878000 $10990400 $10102800 $9215200 $8327600 $7440000
01 Nov 06 Thg1 12 Mar 17 Thg5 22 Jul 26 Thg9 01 Dec 04 Thg2 11 Apr $11878000 $10990400 $10102800 $9215200 $8327600 $7440000
01 Nov 12 Mar 22 Jul 01 Dec 11 Apr $11878000 $10990400 $10102800 $9215200 $8327600 $7440000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X