LG T2350VSAB

6.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG T2350VSAB is 6.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

27 Jan 01 Thg2 06 Feb 11 Thg2 16 Feb 21 Thg2 26 Feb 03 Thg3 09 Mar $7240500 $7190400 $7140300 $7090200 $7040100 $6990000
27 Jan 01 Thg2 06 Feb 11 Thg2 16 Feb 21 Thg2 26 Feb 03 Thg3 09 Mar $7240500 $7190400 $7140300 $7090200 $7040100 $6990000
27 Jan 06 Feb 16 Feb 26 Feb 09 Mar $7240500 $7190400 $7140300 $7090200 $7040100 $6990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X